Waar staan we voor?


"Elke Bredenaar telt"

Engagement voor een warme, leefbare samenleving die kan Versterken, Verbinden, Verzorgen en Voorzien

Elke dag opnieuw geven burgemeesters, OCMW-voorzitters, schepenen en gemeente- en OCMW-raadsleden van CD&V het beste van zichzelf om van hun gemeente een leefbare gemeenschap en warme samenleving te maken, die mensen kansen biedt, maar mensen ook aanzet om de geboden kansen te grijpen. Vanuit onze visie gelooft CD&V er immers in dat een mens enkel tot volledige ontplooiing kan komen door en in zijn relatie met anderen, met zijn gemeenschap.

Onze mandatarissen stellen hun talenten ten dienste van onze lokale gemeenschap door aan een beleid op maat van de noden van de mensen vorm te geven. Ook in deze legislatuur  wil CD&V-Bredene mee bouwen aan zo een warme gemeente.

Een warme, leefbare samenleving is een verhaal van vrijheid en verantwoordelijkheid, van rechten en plichten. Het ene kan, in onze visie, immers niet zonder het andere. Alleen door vrijheid in verantwoordelijkheid wordt een gemeenschap een actieve kansensamenleving die kan versterken, verbinden, verzorgen en voorzien.

Het is daar dat CD&V en haar mandatarissen zich voor engageren in elke gemeente, zo ook in Bredene. Met een dienstvaardige overheid die een algemeen kader biedt om deze samenleving de kans te geven mensen te versterken, verbinden, verzorgen en voorzien.

Lees hieronder de 14 krachtlijnen van ons programma.  U kunt het ook downloaden in PDF.

Voor bijkomende toelichting:

 

Documenten