Leterme en Vermeire op de sofa


zondag, 21 januari, 2018

De Mistralzaal in het Staf Versluyscentrum liep helemaal vol voor de nieuwjaarsreceptie van CD&V-Bredene (voor foto’s: zie de rubriek ‘In Beeld’op deze pagina). Naast heel wat hapjes en drankjes konden de aanwezigen ook genieten van een boeiend panelgesprek met oud-premier Yves Leterme en schepen Kristof Vermeire onder leiding van een moderator.

Op die avond overhandigde CD&V-Bredene ook een cheque ter waarde van 250 euro aan Welzijnsschakel De Caproen vzw. Dat bedrag werd geschonken vanuit de inkomsten van de CD&V-rommelmarkt 2017. De vzw Welzijnsschakel De Caproen wil mensen met een beperking, in eenzaamheid, in armoede,… een stem geven. Hiervoor werken ze buurt- en netwerkverbindend. Het bestrijden van armoede zit structureel sterk verankerd in de werking, visie, statuten,… Tijdens KotjeKaffie combineren ze een voedselbedeling met ontmoeting bij een kop koffie. Het buurtkrantje ’t Klaproendje moet mensen en organisaties verbinden in wat er in de Caproen en in de buurt gebeurt. En daarnaast ondersteunt de vzw nog de jeugdwerking Bizarre Sjarelkot.