HET GEMEENTELIJK BUDGET 2017 DOORGELICHT


vrijdag, 3 februari, 2017
HET  GEMEENTELIJK BUDGET  2017  DOORGELICHT

Onlangs keurde de sp.a – CD&V-meerderheid het budget voor 2017 en de meerjarenplanning goed. De oppositie onthield zich zonder verdere commentaar. De totale ontvangsten bedragen 25,9 miljoen euro en de werkingsuitgaven 24,2 miljoen euro. CD&V-bestuurslid Erwin POPPE bekeek een en ander meer in detail.

Aan de ontvangstenzijde komt 62% voort uit de fiscale ontvangsten, 25% uit subsidies en andere operationele ontvangsten en 11% uit de gemeentewerking. Het leeuwenaandeel, de fiscale ontvangsten, haalt het bestuur uit de 7% die iedere Bredenaar betaalt op zijn aanslag personenbelasting en uit de onroerende voorheffing op gebouwen.

Een niet onbelangrijke rol in de fiscale inkomstenwerving speelt nu ook de zogenaamde Taxshift. Die houdt een verlaging van de belasting op arbeid in met het doel meer jobs te creëren en de koopkracht te verhogen. Erwin POPPE berekende dat om reden van die Taxshift de gemeentelijke ontvangsten dit jaar al circa 2% lager zullen uitkomen dan zonder deze Taxshift. In 2018 zou dat verschil al 3,8% bedragen en oplopen tot méér dan 10% in 2021. In de meerjarenplanning 2017 – 2019 heeft deze meerderheid met dit fenomeen al rekening gehouden.

Van de uitgaven gaat het grootste deel, bijna 39%, naar bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. Dit lijkt veel, zegt Erwin POPPE, maar Bredene vervult hier een voorbeeldfunctie in vergelijking met de andere kustgemeenten. Bijna 24% gaat naar goederen en diensten, nodig om alle taken ten opzichte van de inwoners te kunnen uitvoeren. 30% wordt besteed aan subsidies en andere operationele uitgaven en 7% zijn financiële uitgaven.

Het is elk jaar opnieuw een waar huzarenstuk om een evenwichtige begroting op te stellen. Hierbij moet het bestuur met tal van zaken rekening houden en ervoor zorgen dat Bredene financieel gezond blijft, zonder de belastingen voor de Bredenaars te verhogen. Een essentiële voorwaarde voor CD&V.